Biokasvu

Laadukasta tuotantoa kestävän kehityksen ehdoin

”Biokasvu Oy tarjoaa asiakkailleen laadukkaita, ekotaloudellisia tuotteita ja tuotekehityspalveluita kilpailukykyiseen hintaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä osallistuu aktiivisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.”

Biokasvu Oy

Keinojamme tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Kierrätettävien ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö tuotannossa.
 • Poikkitieteellinen lähestymistapa asioihin.
 • Monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus ja laaja-alainen tietotaito lannoitteiden, rehujen ja erikoistuotteiden tuotekehitystyöstä ja valmistuksesta sekä laadun valvonnasta.
 • Laajat yhteistyöverkostot.
 • Monipuolinen, joustava ja tehokas tuotantoteknologia.
 • Innovatiivinen ja osaava henkilöstö.

Sivuvirtojen hyödyntäminen

Biokasvu Oy on erikoistunut toiminnassaan erilaisten maatalouden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Yritysten ja yhteiskunnan eri prosesseissa syntyviä sivuvirtoja yhdistämällä voidaan luoda uusia tuotteita, jolloin nämä sivuvirrat eivät päädy kaatopaikalle, vaan ne saadaan hyötykäyttöön. 

Esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa voidaan käyttää muun muassa elintarvike-, sellu-, paperi-, öljynjalostus-, kaivosteollisuudesta ja maataloudesta sekä energiatuotannosta (uusiutuvat energialähteet) saatavia sivuvirtoja ja näin kierrättää kallisarvoisia ravinteita uusiokäyttöön sekä samalla vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Biokasvulla on pitkä historia erilaisten sivuvirtojen käsittelyssä ja soveltuvuustutkimuksessa. Uuden jätelain voimaantulon myötä sivuvirtojen kierrättäminen on muuttunut entistä ajankohtaisemmaksi. Tarjoamme asiantuntemustamme sivuvirtojen hyödyntämisessä ja soveltuvuustutkimuksessa myös muiden toimijoiden käyttöön. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Historia

1984-1990

Biokasvu Oy on perustettu vuonna 1982 Kemiran tytäryhtiöksi, joka valmisti mm. Kemiran orgaaniset lannoitteet, jalosti rautasulfaattia sementtiteollisuuden tarpeisiin ja prosessoi mm. olkea rehuteollisuuden tarpeisiin.

1990-2000

Vuodesta 1990 Biokasvu on ollut yksityisessä omistuksessa. Se laajensi tuotantoaan Tarvasjoelle, jossa alkoi teollisten maatilarehujen valmistus 1991.

2000-

Vuonna 2000 rehunvalmistus eriytettiin omaksi yhtiökseen, Rehux Oy:ksi, johon tuli mukaan uusia omistajia. Rehutuotannosta vapautunut kapasiteetti on tämän jälkeen suunnattu oman lannoite- ja kuitutuotannon kehittämiseen. Vuonna 2012 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän Biokasvu Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Pöytyällä (lannoitetehdas) ja Tarvasjoella (rehuraaka-aineet).

Tuotanto

Biokasvun tehtaat sijaitsevat Tarvasjoen Suurilassa ja Pöytyän Tilkasissa, joissa kummassakin on kuivaus-, pelletöinti-, ja (erilliset) sekoituslinjat . Molemmilla tehtailla on Eviran laitoshyväksyntä (FIO006-00704/2007NA, FIO008-06238/2009NA).

Biokasvu Oy:n toiminta perustuu korkean hyötysuhteen rumpukuivureihin, joiden avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti kuivata suuriakin määriä erilaisia raaka-aineita. Tuotantoprosessi mahdollistaa apu-/lisäainelisäykset sekä ennen että jälkeen kuivauksen ja sisältää rakeistus- ja pakkauslinjat.

Biokasvussa on käytössä toimintajärjestelmä, jossa yhdistyvät ISO 9001: 2000 laatujärjestelmä, ISO 14001: 2000 ympäristöjärjestelmä, HACCP-järjestelmä (rehut) sekä omavalvonta.

Kapasiteetit: kuivaus ja pelletöinti n. 30-100 t/vrk/ tehdas materiaaleista riippuen.

Tuotantoa matkan varrelta

 • Orgaaniset lannoitteet vuodesta 1982 (mm. Puutarhan Hevosvoima/Kemira Oy)
 • Ympäristöhygienia: PuuCee Hajunsyöjä, Eco Oil Eater (öljynimeytys), ferrosulfaatti (sementin lisäaine), kuiviketurve, SoftCat – kissankuivike
 • Rehut vuoteen 2000 (nyk. RehuX Oy), rehuraaka-aineet (Suomen Rehu Oy, Raision tehtaat ) sekä erikoisrehuvalmisteet (mm. Softiron –porsasturverauta-valmiste)
 • Alihankintavalmistus ja/tai tuotekehitys: orgaaniset lannoiteraaka-aineet, kuivattu turve, kuivattu kuori (mm. Kemira, Yara, Biolan, Tikalan,
 • Naturalkompost, Honkajoki Oy)
Scroll to Top